Fizik ödevim

+퀸 20
(2)
8) Sorten resiz yaday bir diglende
6Mbine iele bagh 2kg ve m
roflell disinvloe zon beslagendad
yaday Envlet sekildeki gilet valandı-
ginda 249 kotlell asım Gmis büyorlogo_
nded ivme ile hareket ediyor.
M = 249
X
mkotlest kaç kg’dir.
OF=20N
9) Sadure katsayun O.S oldugu egle
ottels cisre boyokla
21