Fizik ~ Lütfen

Sıvı termometrelerde sıvıyı koyduğumuz cismin genleşme katsayısı küçük olmalı, sıvının genleşme katsayısı büyük olmalı diyoruz.

Tam tersi olması gerekmez mi? Kabınki küçük olursa kap çabuk genleşmez mi ve sıvı zor genleşir.

1 Like

Sıvı termometrelerde kullanılan sıvıların genleşme katsayısının büyük olması istenir. Bu, sıvının ısıtılması veya soğutulması durumunda sıvının hacminin değişmesiyle ölçümün doğru bir şekilde yapılabilmesi için gereklidir.

Ancak cisimlerin genleşme katsayısı konusu farklıdır. Cisimlerin genleşme katsayısı da önemlidir, ancak burada hedeflenen farklı bir şeydir. Isıtma veya soğutma sonucu bir cismin boyutlarının değişmesi, yani uzunluğunun veya hacminin artması veya azalmasıdır. Burada önemli olan, maddelerin sıcaklık değişimine verdiği tepkidir ve bu, her madde için farklıdır. Dolayısıyla, sıvı termometrelerde kullanılan sıvıların genleşme katsayısının büyük olması gerekliliği ile cisimlerin genleşme katsayısı arasında bir bağlantı yoktur.

@Caner_Şahin

1 Like