Fizik kaldırma kuvveti

Kaldırma Kuvveti - IV
X
SIVI
X, Y cisimleri, taşma seviyesine kadar sıvıyla
dolu kaba ayrı ayn bırakıldığında her birinin ta-
şırdığı sıvı hacmi eşit oluyor.
Buna göre, X cisminin kütlesi Y cismininkinin
kaç katıdır?
A)=1/
B)
2|3
C) 1 D) 2
11. Sıvı içerisine sarkıtılan
E) 3
njoyda
eigivolu
bilgivolu
bilgivalu
bilgruslu
bilgivalu
13.
MONIE
14.
K
X SIV
İçi dolu, türc
larından olu
durumu şek
Buna göre,

 1. K cismin
  kuvvetle
  II. Y sivisin
  III. K cismi
  yargılarınc
  A) Yalnız I