Fizik cevaplar

Sürtünmesiz ortamda K yatay seviyesinde 5 m/s hızla git-
mekte olan cisim, eğik düzlemi tırmanarak L yatay seviye-
sine çıkıyor.
K
5 m/s
3 m/s
h
L
Cismin L yatay seviyesindeki hızı 3 m/s olduğuna göre
eğik düzlemin yüksekliği h kaç cm dir?