Ferdinant de Saussure bireylerin dili kullanım biçimine ne ad verir?

Ferdinant de Saussure bireylerin dili kullanım biçimine ne ad verir?

Ferdinant de Saussure bireylerin dili kullanım biçimi hakkında dil ve ‘söz’ kelimelerini ayırarak açıklamıştır.

Sözün dilin somut kullanımı ve belirli bir anda konuşmacı tarafından kullanım uygulaması olarak görmüştür.