Fen Bilimleri dersinde öğretmen iş konusu ile ilgili öğrencilerine bilgi verirken aşağıdaki posterlerden yararlanmiştir

Fen Bilimleri dersinde öğretman iş konusu ile ilgili öğrencilerine bilgi verirkan aşağıdali posterlardan
yararlanmiştir
Elindeki çantayla düz yolda iler
leyen adam fiziksel anlamda iş
yapmamiştir.

 1. POSTER
 2. POSTER
  Elindeki çantayla merdiveni fir-
  manan adam fiziksel anlamda iş
  yapmiştir.
  ERDALHOGA
  Boş alışveriş sepetini iterek ilerleyen adam, aynı mesafeyi dolu alışveriş
  sepetini ilerek ilerlerse fiziksel anlamda daha fazla y yapmış olur.
  Öğretmen iş konusunu anlatırken yukarıdaki posterleri kullanarak aşağıdaki ifadelerden han-
  gisini söylemiş olamaz?
  A) Cisme uygulanan kuvvet arttıkça yapılan iş artar.
  B) Fiziksel anlamda iş yapabilmek için cisim uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket ettirilmelidir.
  C) Bir cisim üzerinde yapılan işi artırmak için uygulanan kuvvet arttırılabilir.
  D) Cisme uygulanan kuvvet doğrultusunda cismin yer değiştirmesi arttıkça yapılan iş artar.