Fen bilimleri 8.sinif basınç

Boş bir kabın alt kısmına delik açıldıktan sonra bu delik uygun bir tipa ile kapatılmıştır. Tipanın dayanabileceği en büyük basınç miktarını belirlemek amacıyla kaba su doldurulmuş ve yapılan gözlem sonucunda kabin tamamının dolduğu anda tipanin attığı, kaptaki suyun ise dışan aktığı gözlemlenmiştir (Şekil 1). Ardından bu kap içi boş halde esnemeyen bir ip yardımıyla Şekil 2’deki K kabinin içerisine gösterildiği gibi yerleştirilmiştir.

Şekil 1

Şekil 2

Boş kap

K kabi

Su

Tipa

( Tipa

Buna göre boş kaba;

  1. Tamamı su ile doldurulursa

II. Tamami sudan daha yoğun bir sıvı ile doldurulursa

III. Yarısı sudan daha az yoğun bir sıvı ile doldurulursa

uygulamalarından hangileri yapılırsa K kabinin tabanına etki eden sivi basıncı artabilir?

Cevap A galiba
Su basıncı derinliğe bağlı eğer daha yoğun Bi sıvı ile dolduduluraa boş olan kap dibe batar çünkü suyun yoğunluğundan daha fazla olucak dibe batınca suyun derinliği artacak böylelikle su basıncıda artmış olucak

1 Like