Fen basinc

A
www.derslig rom
Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
(…) Sivilar ağırlıklarından dolayı bulundukları yüzeye basınç uygular.
(…) Sıvı içerisinde derinlere inildikçe basınç artar.
(…) Sivi basıncı sivinin miktarına bağlıdır.
(…) Sivilar bulundukları kabın içinde temas ettikleri her yüzeye basınç uygular.
(…) Sıvıların basıncı kabın şekline bağlı değildir.
(…) Sıvının yoğunluğu arttıkça basınçta artar.
(…) Sıvının cinsi yapılan basıncı etkilemez.
(…) Sivilar basıncı her yönde aynı büyüklükte iletir.
Aşağıda içerisinde sıvı bulunan cisimler ters çevrilirse yüzeye yapılan
basınçtaki değişimi “artar”, “azalır”, “değişmez” şeklinde belirtiniz.
Bos
SIVI
10
-2d-
yag
Şəki |
Md+
Yer
Şekil 1
Şekil-I
ARTAR / AZALIR / DEĞİŞME
ARTAR/ AZALIR / DEĞİŞMEZ
Aşağıdaki sistemlerde banili sa bağımsız değişken ve kontrol edilen
değişkeni bulunuz.
3d
Sm
Ver
Bağımlı Değişken:
Bağımsız Değişken:
Kontrol Edilen Değişken:
Sekil-II
Bağımlı Değişken:
Bağımsız Değişken:
Kontrol Edilen Değişken: