Felsefeyi var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi şeklinde tanımlayan düşünür hangisidir?

Felsefeyi var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi şeklinde tanımlayan düşünür hangisidir?

A. Farabi
B. İbn-i Sina
C. Platon
D. Aristoteles

Felsefeyi var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi şeklinde tanımlayan düşünür hangisidir?

Cevap: Felsefeyi var olmaları bakımından varlıkların bilinmesi şeklinde tanımlayan düşünür FARABİ dir.

Farabi, Orta Çağ İslam düşünürlerinden biridir ve felsefe, matematik, mantık, müzik, siyaset gibi birçok alanda eserler vermiştir. Farabi’nin felsefe anlayışı, Aristoteles’in felsefesine dayanmaktadır ancak onu İslami bir perspektifle yorumlamıştır.

Farabi’ye göre, varlık ilkeleri Allah tarafından oluşturulmuştur ve insanın amacı da bu varlık ilkelerini anlamaya çalışmaktır. Varlık, maddi ve manevi olmak üzere iki şekilde ele alınabilir. Maddi varlıklar, duyu organları aracılığıyla algılanabilen nesnelerdir; manevi varlıklar ise akıl yoluyla anlaşılabilen gerçeklerdir.

Farabi’nin felsefesinde mantık önemli bir yer tutar. Ona göre, mantık doğru bilgiye ulaşmak için gereklidir ve insanlar doğru düşündükleri sürece mutlaka doğru sonuçlara ulaşacaklardır. Ayrıca, Farabi’nin felsefesi ahlaki değerleri de kapsar. Ona göre, insanın amacı kendisini tamamlamaktır ve bu da ahlaki değerleri takip etmekle mümkündür.

Farabi, insanların toplum içinde yaşamasının zorunlu olduğunu savunur ve siyasal düzenin temelinde akıl, adalet ve erdem gibi değerlerin yer alması gerektiğini belirtir. Bu nedenle, onun felsefesi genellikle İslam siyaset felsefesi olarak da kabul edilir.

Kısacası, Farabi’nin felsefesi, Aristotelesçi bir temele dayanırken İslami bir perspektiften yorumlandığı için İslam düşüncesine önemli katkılarda bulunmuştur.