Felsefe yapmak ezbere yaşamaktır sözünde hangisi vurgulanmıştır

Felsefe yapmak ezbere yaşamaktır sözünde hangisi vurgulanmıştır

A) Evrensel olanın ön plana çıkarılması
B) Kalıp yargılarla dolu bir yaşama karşı çıkılması
C) Tez, antitez ve sentez sürecinin önemi
D) Farklı doğruluk ölçütlerinin olması.

Felsefe yapmak ezbere yaşamaktır sözünde hangisi vurgulanmıştır

Cevap: Felsefe yapmak ezbere yaşamaktır sözüyle vurgulanan şey, kalıp yargılarla dolu bir yaşama karşı çıkılmasıdır. Bu cümle, felsefenin sorgulayıcı bir yaklaşım gerektirdiğini ve insanların dünyayı eleştirel bir şekilde düşünmek yerine ezberlerine dayanarak yaşamasının yanlış olduğunu ima etmektedir. Felsefe, önyargıları sorgulayarak ve yeni fikirler ve perspektifler geliştirerek daha açık fikirli bir yaklaşım gerektirir.

Doğru cevap şıkkı B dir.