F(x) = (x - 5)(x - 4) olduğuna göre, f(x + 4) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

f(x) = (x - 5)(x - 4)

olduğuna göre, f(x + 4) fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) x2-x

C) x ^ 2 + x

B) x² - 4x

D) x ^ 2 + 4x

E) 0

f(x)=(x-5).(x-4)
f(x+4)=?
fonksiyonda ‘x’ gördüğümüz yere ‘x+4’ yazıyoruz
f(x+4)=(x+4-5).(x+4-4)
f(x+4)=(x-1).x
f(x+4)=x²-x