F(x)=x+1 olduğuna göre, f(x-1) fonksiyonunun f(x) türünden eşiti

ediğimizd
M
ve 3
LI
Uygun koşullarda tanımlı f fonksiyonu,
f(x)=x+1
46
olduğuna göre, 1(x-1) fonksiyonunun f(x) türünden eşiti
aşağıdakilerden hangisidir?
A) f(x)-2
D) f(x) + 1
B) f(x) - 1
c) i(x)
E) f(x) +2
12.

Cevap:

f(x-1)=x,
f(x-1)=x+1-1
f(x-1)=f(x)-1

@Tuğba