F(x) = 3x+5 olduğuna göre, 1(1-x)-1(1+x) ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A)-3
B)-1
x=3 F/S) = 3 +
9+k=8 = -1
7.
8.
f(x) = 3x+5
olduğuna göre, 1(1-x)-1(1+x) ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?
A) 6x
D) 6x-6
B) 6x+6
C)-6x
E) 6-600
11.
f(x+1)
12.
=x vo f
olduğuna göre, f(13) ka
A) 91
B) 101

f(x) = 3x+5
olduğuna göre, f(1-x)-f(1+x) ifadesi aşağıdakilerden
hangisine eşittir?

Çözüm:

@Tuğba