F fonksiyonu birebir ve örtendir. f:R-{a}-R-{b}

x+l
-2
SU
成了
3x+2
3-7–5x3
FC
F² 58)
6x+1
10. f fonksiyonu birebir ve örtendir.
f:R-{a}-R-{b}
6x+1
f(x) = X-2
olduğuna göre, a.b çarpımı kaçtır?
6x6x + 1
91-12-2
7h-20 +2
GX-2
14.
f(x
olduğu
yonu

f(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)} fonksiyonunda Q(x) = 0 yapan x değerleri fonksiyonu tanımsız yapar.

@Ebru4