Ey yüksek dağların karlı göğsünde Ebedî uykuya dalan yiğitler!

Ey yüksek dağların karlı göğsünde
Ebedî uykuya dalan yiğitler!
Ey taçsız, nişansız kabri üstünde
Yıldızlardan kandil yanan yiğitler!
Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Redif kullanılmıştır.
B) Nazım birimi dörtlüktür.
C) Zengin kafiye kullanılmıştır.
D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
E) Çapraz kafiye düzeniyle yazılmıştır

Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Cevap: Sorunun doğru cevabı C dir.