Evvel eş anlamlısı nedir?

Evvel eş anlamlısı nedir? Evvelin eş anlamlısı

Evvel eş anlamlısı nedir? Evvelin eş anlamlısı

Cevap: evvel sözcüğü ile aynı manaya gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler Önce, Geçmiş sözcükleridir.