Eûzü besmelenin nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini aile büyüklerinize sorunuz

eûzü besmelenin nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini aile büyüklerinize sorunuz

eûzü besmelenin nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini aile büyüklerinize sorunuz

Cevap: “Eûzü besmele” İslam inancına göre özellikle dua veya ibadetlerin başında okunan bir ifadedir. Bu ifade, insanların Allah’a sığınma niyetini ifade eder ve aynı zamanda dua veya ibadetin başlangıcını işaret eder. Genellikle Müslümanlar, ibadetlerine başlarken veya herhangi bir zorlayıcı durumla karşılaştıklarında “** E-û-zü-bil-lâ-hi-mi-neş-şey-tâ-nir-ra-cîm. Bis-mil-lâ-hir-rah-mâ-nir-ra-hîm**” ifadesini kullanırlar. Bu ifade, Arapça yazılmış bir dini metinde yazıldığı gibi Türkçe olarak da “Şeytandan Allah’a sığınırım” veya “Şeytandan korunurum” şeklinde ifade edilir.

"Eûzü besmele"nin anlamı, kişinin Allah’a sığınarak şeytanın kötü etkilerinden veya olumsuz güçlerden korunma niyetini ifade etmesidir. İbadetlerin başında okunması, kişinin ibadetini şeytanın kötü etkilerinden korunarak Allah’a daha temiz bir niyetle yapma arzusunu yansıtır. Ayrıca, “besmele” olarak bilinen “Bismillahirrahmanirrahim” ifadesi de genellikle ibadetlerin veya dua ve işlerin başında okunur ve bu ifade “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla” anlamına gelir.

Aile büyüklerinize "Eûzü besmele"nin nasıl söylendiğini ve ne anlama geldiğini sorduğunuzda, size bu dini ifadeyi açıklayacaklardır. İslam inancı, aileler arasında önemli bir değere sahiptir, bu nedenle aile büyükleriniz size bu konuda yardımcı olacaklardır.