Euler Sayısı Nedir? e Sayısı kaçtır?

Euler Sayısı Nedir? e Sayısı kaçtır?

Euler Sayısı Nedir?

Matematik de daha çok kullanılmakta olan e sayısı logaritma konusunda karşımıza çıkmaktadır. e sayısı doğal logaritmanın tabanı olarak tanımlanmaktadır.

e Sayısı Kaçtır?

Matematiksel terimlerle, e sayısı doğal logaritmanın tabanı olarak tanımlanır ve sonsuz bir dizi şeklinde yazılabilir:

e = 1 + 1/1! + 1/2! + 1/3! + 1/4! + …+1/n!+…

Burada n!, n faktöriyelini ifade eder ve n! = n x (n-1) x (n-2) x … x 2 x 1’dir. Bu dizi, n büyüdükçe yaklaşık olarak e değerine yakınsar.

e sayısının değeri,

e=2.71828...

dir. Yani e nin yaklaşık olarak değeri 2,7 dir.