Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabiliriz 4 sınıf

Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabiliriz 4 sınıf?

  • Konuşan kişinin sözünü kesilmemli
  • Dinlerken Sabırlı olmalı,
  • Karşısındaki daha ayrıntılı anlamaya çalışmalı, anlaşılmayan yerler sorulmalı
  • Karşısındaki kişinin konuşmasını iyi bir şekilde dinlemeli,
  • Karşındaki ile göz teması kurmalı,
  • Konulan kişi ile empati kurulmalı
  • Dinlerken yargılayıcı olmamalı, eleştiri yapılmamalı