Eser sahibinin manevi hakları nelerdir

eser sahibinin manevi hakları nelerdir

eser sahibinin manevi hakları nelerdir

Cevap:

Eser sahibinin manevi hakları, fikir ve sanat eserlerinin yayınlanması, çoğaltılması, temsil edilmesi veya herhangi bir şekilde kamuya sunulması hakkını içermez. Bunun yerine, eser sahibine, eserin kendisiyle ilgili kişisel ve duygusal bağlantılarına saygı gösterme hakkı tanınır. Bu haklar arasında eserin değiştirilmesini, parçalarının kesilip kopyalanmasını veya eser sahibinin onaylamadığı şekilde kullanılmasını engelleme hakkı gibi şeyler yer alabilir. Ayrıca eser sahibi, eserinin kullanımı için ücret talep etme hakkına da sahiptir.