Eşariliğin görüşleri nelerdir?

Eşariliğin görüşleri nelerdir?

Eşariliğin görüşleri nelerdir?

Cevap:

Eş’arilik, İslam felsefesinde önemli bir mezheptir. Eş’ariyye olarak da bilinirler ve adlarını kurucusu olan Ebu’l-Hasan el-Eş’ari’den alırlar. Eş’arilik, İslam düşünce tarihinde Tevhid ve İslam ahlakının korunmasını savunan bir pozisyonda yer almıştır.

Eş’ariliğin görüşleri, aşağıdaki konuları kapsamaktadır:

  1. Tevhid: Eş’ariler, İslam’ın temel prensiplerinden olan tevhidi korumak için mücadele ederler. Onlara göre, Allah bir ve tek’tir ve herhangi bir şey O’nun gücü dışında gerçekleşemez.

  2. Akıl ve Din: Eş’ariler, akıl ve din arasındaki ilişkiye önem verirler. Onlara göre, akıl ve din birbirini tamamlar ve her ikisi de doğru yolda insanları yönlendirmeye yardımcı olur.

  3. Kader: Eş’ariler, kader konusunda orta bir yol takip ederler. Onlara göre, insanların iradesi, bazı sınırlamalar dahilinde özgürdür. Ancak, her şeyin kontrolü yalnızca Allah’a aittir.

  4. Ahlak: Eş’ariler, İslam ahlakının önemini vurgularlar. Onlara göre, insanlar doğru ve yanlışı ayırt etmek için akıllarını kullanmalı ve Allah’ın buyruklarına uymalıdır.

  5. Hz. Muhammed: Eş’ariler, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun İslam’a katkısını büyük ölçüde takdir ederler. Onlara göre, Hz. Muhammed, insanların rehberi olarak hareket etmiştir.

  6. Cennet ve Cehennem: Eş’ariler, cennet ve cehennemin varlığına inanırlar. Onlara göre, insanların Allah’ın emirlerine uygun olarak yaşaması cennete gitmeleri için gereklidir.

Eş’ariliğin görüşleri, İslam düşünce tarihinde önemli bir yere sahiptir. Eş’ariler, Tevhid ve İslam ahlakının korunmasını savunurken, akıl ve din arasındaki ilişkiye de önem verirler. Kader konusunda orta bir yol takip eden Eş’ariler, insanların özgür iradeleri olduğunu ancak her şeyin kontrolünün yalnızca Allah’a ait olduğunu savunurlar. Ayrıca, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ve cennet ve cehennemin varlığına da inanırlar.