Esaret zıt anlamlısı nedir? Esaret'in zıt anlamlısı olan kelime

Esaret zıt anlamlısı nedir? Esaret’in zıt anlamlısı olan kelime

Esaret zıt anlamlısı nedir? Esaret’in zıt anlamlısı olan kelime sorusunun anlamı.

Cevap:

Esaret, bir kişinin özgürlüğünden yoksun olarak başka bir kişinin ya da gücün kontrolü altında bulunması durumudur. Bu durumda, esir olan kişi kendi iradesiyle hareket edemez ve baskı altındadır. Esaret, genellikle tarihte savaşlarda ya da kölelik gibi insan haklarına aykırı uygulamalarda görülmüştür. Ancak, günümüzde de bazı modern kölelik uygulamaları hala varlığını sürdürmektedir.

Esaretin zıt anlamlısı "özgürlük"tür. Özgürlük, bir kişinin kendi iradesiyle hareket edebildiği, başka bir kişinin ya da gücün kontrolü altında olmadığı durumu ifade eder. Esaret ve özgürlük, birbirinin tam tersi anlamlar taşırlar.