Enlemsel ve boylamsal desenin birlikte kullanıldığı yaşam boyu gelişimde araştırma yöntemi

Enlemsel ve boylamsal desenin birlikte kullanıldığı yaşam boyu gelişimde araştırma yöntemi

Enlemsel ve boylamsal desenin birlikte kullanıldığı yaşam boyu gelişimde araştırma yöntemi

Cevap: Enlemsel ve boylamsal desenlerin birlikte kullanıldığı araştırma yöntemi, uzunlamasına (longitudinal) araştırma yöntemidir. Bu yöntem, aynı kişiler üzerinde zaman içinde yapılan birden çok ölçümü içerir ve bu ölçümler sayesinde bireylerin yaşam boyu gelişimini izlemeyi amaçlar.

Uzunlamasına araştırma yöntemi, farklı dönemlerdeki ölçümleri karşılaştırarak bireylerin değişimlerini incelemeyi sağlar. Enlemsel desen, farklı yaş gruplarındaki bireyleri kapsayan bir araştırma yapmayı ve bu grupların belirli bir zamanda farklı özelliklerini karşılaştırmayı içerir. Boylamsal desen ise, aynı bireylerin zaman içindeki değişimini izleyen araştırma yöntemidir.

Bu iki desenin birlikte kullanılması, yaşam boyu gelişimin anlaşılmasına ve incelenmesine yardımcı olur. Araştırma, bireylerin belirli bir yaşta sahip oldukları özellikleri, sonraki yıllarda nasıl değiştirdiklerini ve bu değişimlerin hangi faktörlerden etkilendiğini gösterir.

Örneğin, bir uzunlamasına araştırmada, belirli bir yaş grubundaki bireylerin sosyal becerileri ve zekaları başlangıçta ölçülür. Daha sonra bu kişiler, zaman içindeki farklı yaş gruplarında da takip edilir ve değişimleri gözlemlenir. Bu şekilde, bireylerin sosyal becerilerinin ve zekalarının nasıl geliştiği ve hangi faktörlerin bunu etkilediği anlaşılabilir.

Uzunlamasına araştırma yöntemi, bireylerin yaşam boyu gelişimine ilişkin kapsamlı bir anlayış sağlar ve bu nedenle insan davranışının ve psikolojisinin anlaşılmasında önemli bir araştırma yöntemidir.