Endüstri analizinde hangisi beş önemli analiz unsurundan biri değildir

endüstri analizinde hangisi beş önemli analiz unsurundan biri değildir?

A. Dağıtım kanalı elemanları
B. Müşteriler
C. Tedarikçiler
D. Çalışanlar
E. Rakipler

endüstri analizinde hangisi beş önemli analiz unsurundan biri değildir?

Cevap: Endüstri analizi beş önemli analiz unsurunu içerir ve bunlar genellikle “Porter’ın Beş Güç Analizi” olarak adlandırılır. Bu beş unsur şunlardır:

  1. Rakipler (Competitors): Rakipler, bir endüstrideki diğer firmaları temsil eder. Bu, rekabetin yoğunluğunu ve sektördeki diğer firmaların gücünü değerlendirmeyi içerir.

  2. Tedarikçiler (Suppliers): Tedarikçiler, bir firmanın girdi kaynaklarını sağlayan ve bu nedenle firmanın faaliyetlerini etkileyebilecek olan kişiler veya organizasyonlardır.

  3. Müşteriler (Customers): Müşteriler, bir firmanın ürünlerini veya hizmetlerini satın alan kişiler veya organizasyonlardır. Müşteri talepleri ve gücü, bir firmanın başarısını etkileyebilir.

  4. Yeni Girişimler (Threat of New Entrants): Yeni girişimler, bir endüstriye yeni katılmaya çalışan veya pazara yeni ürünler veya hizmetler sunmaya çalışan organizasyonları temsil eder. Bu, rekabetin yoğunluğunu etkileyebilir.

  5. Yerine Geçme Tehlikesi (Threat of Substitutes): Yerine geçme tehlikesi, bir endüstrideki ürünlerin veya hizmetlerin başka alternatiflerle değiştirilebilirliğini ifade eder. Bu da bir firmanın piyasadaki yerini etkileyebilir.

Verdiğiniz seçenekler arasında D. Çalışanlar, geleneksel olarak endüstri analizinin beş önemli unsuru olarak kabul edilen faktörlerden biri değildir. Bu nedenle doğru yanıt D seçeneğidir.