En küçük a doğal sayısı kaçtır


birbirinden farklı birer pozitif tam sayı olmak üzer
A=5x+4=7y+6
eşitliğini sağlayan en küçük A doğal sayısı kaçtır?

1 Like

A+1=5(x+1)=7(y+1), ekok(5,7)=35

A+1=35

A=34 en küçük değeridir @Mellis_oz