En Çok Kullanılan Excell Formülleri

En Çok Kullanılan Excell Formülleri

 1. SUM: Toplama işlemi için kullanılır. Örneğin, =SUM(A1:A10) A1’den A10’a kadar olan hücrelerin toplamını verir.
 2. AVERAGE: Ortalama değer hesaplamak için kullanılır. Örneğin, =AVERAGE(A1:A10) A1’den A10’a kadar olan hücrelerin ortalamasını verir.
 3. COUNT: Hücrelerdeki sayısal değerleri saymak için kullanılır. Örneğin, =COUNT(A1:A10) A1’den A10’a kadar olan hücrelerdeki sayısal değerlerin sayısını verir.
 4. MAX: En büyük değeri bulmak için kullanılır. Örneğin, =MAX(A1:A10) A1’den A10’a kadar olan hücreler arasındaki en büyük değeri verir.
 5. MIN: En küçük değeri bulmak için kullanılır. Örneğin, =MIN(A1:A10) A1’den A10a kadar olan hücreler arasındaki en küçük değeri verir.
 6. IF: Koşul ifadeleri için kullanılır. Örneğin, =IF(A1>10,“Büyük”,“Küçük”) A1 hücresindeki değer 10’dan büyükse “Büyük” yazısını, değilse “Küçük” yazısını verir.
 7. VLOOKUP: Dikey arama yapmak için kullanılır. Örneğin, =VLOOKUP(A1,B1:C10,2,FALSE) A1 hücresindeki değerin B1:C10 aralığındaki ilk sütununda aranır ve eşleşen satırın ikinci sütunundaki değeri verir.
 8. HLOOKUP: Yatay arama yapmak için kullanılır. Örneğin, =HLOOKUP(A1,B1:F10,2,FALSE) A1 hücresindeki değerin B1:F10 aralığındaki ilk satırında aranır ve eşleşen sütunun ikinci satırındaki değeri verir.
 9. CONCATENATE: Metin birleştirmek için kullanılır. Örneğin, =CONCATENATE(“Merhaba”," ",“Dünya”) “Merhaba Dünya” yazısını verir.
 10. ROUND: Yuvarlama işlemi yapmak için kullanılır. Örneğin, =ROUND(A1,2) A1 hücresindeki değeri 2 ondalık basamağa yuvarlar.
 11. LEFT: Sol tarafındaki karakterleri alma işlemi için kullanılır. Örneğin, =LEFT(A1,3) A1 hücresindeki metnin ilk 3 karakterini verir.
 12. RIGHT: Sağ tarafındaki karakterleri alma işlemi için kullanılır. Örneğin, =RIGHT(A1,3) A1 hücresindeki metnin son 3 karakterini verir.

39 Excel Formül Listesi

 1. SUM: Toplamı hesaplar
 2. AVERAGE: Ortalamayı hesaplar
 3. COUNT: Hücrelerdeki sayıları sayar
 4. MAX: Maksimum değeri hesaplar
 5. MIN: Minimum değeri hesaplar
 6. IF: Koşul ifadeleri oluşturur
 7. VLOOKUP: Dikey arama yapar
 8. HLOOKUP: Yatay arama yapar
 9. CONCATENATE: Metinleri birleştirir
 10. LEFT: Bir metnin sol tarafındaki karakterleri alır
 11. RIGHT: Bir metnin sağ tarafındaki karakterleri alır
 12. MID: Bir metnin belirli bir bölümündeki karakterleri alır
 13. LEN: Bir metnin uzunluğunu hesaplar
 14. TRIM: Metinlerdeki boşlukları kaldırır
 15. SUBSTITUTE: Metinlerdeki karakterleri değiştirir.
 16. ROUND: Bir sayıyı yuvarlar
 17. ROUNDUP: Bir sayıyı yukarı yuvarlar
 18. ROUNDDOWN: Bir sayıyı aşağı yuvarlar
 19. RAND: Rastgele bir sayı üretir
 20. TODAY: Bugünün tarihini verir
 21. NOW: Şu anki tarihi ve saati verir
 22. DATE: Yıl, ay ve günü belirtilen bir tarih olarak verir
 23. TIME: Saat, dakika ve saniyeyi belirtilen bir saat olarak verir
 24. TEXT: Bir sayıyı belirli bir metin biçiminde görüntüler
 25. CONCAT: Metinleri birleştirir
 26. INDEX: Bir dizi içindeki belirli bir hücreyi bulur
 27. MATCH: Bir hücrenin konumunu döndürür
 28. ROW: Bir hücrenin satır numarasını döndürür
 29. COLUMN: Bir hücrenin sütun numarasını döndürür
 30. SUMIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin toplamını hesaplar
 31. COUNTIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin sayısını hesaplar
 32. AVERAGEIF: Belirli bir koşulu karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar
 33. SUMIFS: Birden çok koşulu karşılayan hücrelerin toplamını hesaplar
 34. COUNTIFS: Birden çok koşulu karşılayan hücrelerin sayısını hesaplar
 35. AVERAGEIFS: Birden çok koşulu karşılayan hücrelerin ortalamasını hesaplar
 36. ROUNDIF: Belirli bir koşulu karşılayan sayıları yuvarlar
 37. MEDIAN: Bir dizi içindeki ortanca değeri hesaplar
 38. MODE: Bir dizi içindeki mod değeri hesaplar
 39. PERCENTILE: Bir dizi içindeki belirli bir yüzdelik değeri hesaplar