En büyük negatif tamsayı kaçtır?

En büyük negatif tamsayı kaçtır?

En büyük negatif tam sayı kaçtır?

Cevap: Negatif tamsayılar da 0a yakın olan sayılar daha büyüktür.

Bu bilgiye göre sıfıra en yakın sayı -1 dir. Yani en büyük negatif tamsayı -1 dir.