En büyük değeri kaçtır

2
x, y ve z birer tamsayıdır.
x.y=-14
y.z=-10
olduğuna göre, x.y.z çarpımının en büyük değeri
kaçtır?

Cevap: Sayıları x=-7, y=2 ve z=-5 seçersek çarpım en büyük -7.2.-5=70 olur.