Emin değilim

Aşağıdaki grafiklerde bir ülkenin 1950 ve 2020 yıllarında çalışan nüfusunun sektörel dağılımı ve ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisine katkısı gösterilmiştir.