El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir

El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri neler olabilir

El sanatlarının yapıldığı yöreye göre benzerlik ve farklılık göstermesinin sebepleri,

  • Her yörenin kendine ait bitki örtüsü olması
  • Her yörenin kendine ait fiziki, coğrafi, iklim özellikleri olması
  • Her yörenin kendine ait gelenek-görenek olması