Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangisinde bir azalma meydana gelir

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangisinde bir azalma meydana gelir

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangisinde bir azalma meydana gelir

Cevap: Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, sıcaklık ve bitki örtüsü gibi birçok faktörde azalma meydana gelir. Ancak, dünya üzerindeki değişikliklerin tamamı kutuplardan ekvatora doğru gidildikçe azalma göstermez.

Örneğin, atmosferdeki okyanus akıntıları ve rüzgarlar genellikle ekvatordan kutuplara doğru hareket eder ve bu nedenle yağış miktarında da bir azalma söz konusu olabilir. Ayrıca, güneş ışınlarının dünyaya dik açıyla gelmesi, yaklaşık olarak ekvator bölgesinde gerçekleştiği için, kutup bölgelerine doğru gidildikçe güneş ışınları daha dik değil, daha yatay açıyla gelir. Bu durum da sıcaklıkların düşmesine neden olabilir.

Ancak, bazı durumlarda, kutuplara doğru gidildikçe belirli faktörler artabilir. Örneğin, manyetik alanın kuvveti kutuplar yakınında daha yüksek olabilir veya deniz seviyesi yüksekliği kutuplara doğru gidildikçe artabilir.