EKPSS Vatandaşlık(Anayasa)

Soru Fotoğrafı:
tarama111sorucrop
Soru Açıklaması: EKPSS Vatandaşlık(Anayasa) Tarama testi - 1 11.sorunun cevabı ve nedenini yazabilir misiniz?
Doğru Cevap: Bilinmiyor

 1. I.
  Haczedilemezler.
  II. Işgal yoluyla kazanılmaz.
  III. Zaman aşımı ile sahip olunabilir.
  Yukarıda verilenlerden hangileri kamu malları-
  nın özellikleri arasında yer alır?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  D) II ve III
  C) I ve II
  E) I, II ve III