Eğitim sisteminin amaçları hiyerarşik olarak düşünüldüğünde en üstte hangisi yer alır

Eğitim sisteminin amaçları hiyerarşik olarak düşünüldüğünde en üstte hangisi yer alır

Eğitim sisteminin amaçları hiyerarşik olarak düşünüldüğünde en üstte hangisi yer alır

Cevap: Eğitim sisteminin amaçları, genellikle farklı kaynaklarda farklı şekillerde sıralanabilir. Ancak, genel olarak kabul edilen bir hiyerarşi yoktur. Bununla birlikte, eğitim sisteminin temel amacı, öğrencilerin bireysel, toplumsal ve ekonomik gelişimlerini desteklemektir. Bu nedenle, eğitim sistemi hedefleri arasında en üstte yer alan amaç, bireysel gelişimdir. Bireysel gelişim, öğrencilerin kendilerini tanımalarını, kişisel potansiyellerini gerçekleştirmelerini, yaratıcı düşünme becerileri kazanmalarını ve yaşamları boyunca öğrenmeye devam etmelerini sağlar. Toplumsal ve ekonomik amaçlar ise, bireysel gelişimin önkoşullarıdır ve bu nedenle önemli hedeflerdir ancak bireysel gelişimden öncelikli değillerdir.