Edebiyat sorusu

Aşağıdakilerden hangisinde “miş” kipi başkasından duyma anlamı taşımaktadır ?

A) konser, yağışlardan dolayı ertelenmiş

B) o heybetli adamı görünce bayılmışım