Edebiyat için yardım eder misiniz çok önemli

TUZLA ORHANLI ÇPAL 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI S. EDEBİYAT 1. DÖNEM
17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı
sifatia sağlanmıştır?
13- Alışkanlıklar, pat diye pencereden atılamaz; onları dil
dökerek merdivenlerden yavaş yavaş indirmeniz gerekir.
Bu cümlede alışkanlıklar ile ilgili vurgulanmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birakmanın imkânsız olduğu
B) Değişime dirençli olduğu
C) Yaşamın bir parçası olarak algılandığı
D) Yavaş yavaş vazgeçilmesi gerektiği
E) Insana zarar verdiği
14- 1.Bir deli kuyuya taş atar, kırk akıllı çıkaramazmış. II.
Akıllar gelin olmuş, herkes kendininkini beğenmiş. III. Deli
dostun olacağına akıllı düşmanın olsun, IV. Herkes aklını
pazara çıkarmış, yine kendi aklını almış. V. Akıllı düşününceye
kadar deli, çocuğunu everir.
Numaralanmış atasözleri anlamca ikişerli
eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışta kalır?
A) 1.
B) II.
C) III.
E) V
D) IV.
15- Bozlak, bir uzun havadır. İçinde büyüyen yangının dışarıya
vurmasıdır. Derdinden feryat edenlerin, acısını haykıranların
çığlığıdır. Bozlakların da bir yazanı, bir düzeni vardır. Dede
Korkut’ta, Divanu Lügati’t-Türk’te çıkar karşınıza. “Arap atlar
yakın eder irağı / Yüce dağdan aşan yollar bizimdir” der.
düşürür sizi yollara Avşar bozlağı. “Durur durur yâr göğsünü
geçirir / Yoksa bugün ayrılığın günü mü?” der, yakar gider içini;
canindan can koparır Türkmen bozlağı. “Aydost” diye diye kırat
sırtında Şekerdağı’nı dolansa da bağdaş kurar yüreğine.
Demlenir yürete acılar, söyler onu: “Su yolunda bacılar / Zalım
poyraz gicim gicim gicilar.” Gamlanır gönül, dağa taşa pay
eder acisini.
Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) Anlatım deyimlerle güçlendirilmiştir.
B) Alıntılara yer verilmiştir.
C) Benzetmeden yararlanılmıştır.
D) Tanımlama yapılmıştır.
E) Kişileştirme vardır.
16- Aşağıda verilen bilgilerden hangisi “saf şiir”
anlayışı için söylenemez?
A) Ahenk, müzikalite ön plandadır.
B) Daha çok bireysel temalar işlenmiştir.
C) Sembolizm akımının izleri görülür.
D) Türk edebiyatında Fransız şiirinin etkisiyle
ortaya çıkmıştır.
E) Orhan Şaik Gökyay bu anlayışta eserler vermiştir
Adı Soyadı:
A) Ne bekleşip duruyorsunuz kapının önünde?
B) Alim Bey hanginizi çağırdı görüşmek için?
C)Mükemmel bir şiir yazmak mümkün
müdür? D)Sözlerinizi nasıl
değerlendirmeliyiz?
E)Neredeki masayı boyamamızı istediniz?
18- Kimi isim tamlamalarında tamlanan eki düşürülebilir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna örnek olabilecek bir tamlama
söz konusudur?
A)Ankara’nın havası benim hastalığa çok iyi
geliyor. B)Suyun sesi ve kuşların ötüşü bizi
dinlendiriyordu. C)Konuşmaların özeti az sonra
verilecekmiş.
D) Mevsimlerin en güzelidir bana göre sonbahar.
E) Ne mümkün çocukluk arkadaşlarını unutmak!
19- Güneş balonu, bildiğimiz oyuncak balonlar gibi havayla
şişiriliyor. Ancak güneş balonları bir tür güneş panelidir ver
güneş ışınlarını toplayacak şekilde tasarlanmıştır. Güneş
işınlarının balonun içinde, tam merkezinde, bulunan "güneş
gözesi’ne gelmesiyle elektrik üretiliyor. Güneş gözesi, yüzeyine
gelen güneş ışığını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren
yanı iletken maddelere verilen ad. Normalde, güneş
panellerinde işığı odaklamak için alüminyum ya da camdan
yararlanılıyor. Güneş balonuysa isiya dayanıklı plastikten
yapılıyor. Dahası, güneş balonları hem daha hafif hem daha
ucuz hem de daha verimli. Çok güçlü rüzgarlar gibi olumsuz
hava koşullarına da dayanıklı. Güneş balonları geliştiren firma,
önümüzdeki yıl 10.000 güneş balonundan oluşan bir elektrik
üretim çiftliği kurmayı planlıyor.
Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilgi verme amacıyla kaleme alınmış bir metindir.
B) Terim anlamda kullanılmış birden çok sözcük vardır.
C) Kullanılan sözcüklerin çağrışım evreni oldukça zengindir.
D) Sayısal ifadeye yer verilmiştir.
E) Karşılaştırma ve tanımlama yapılmıştır.
20- Hasta
öküzlerin yaşlı
gözlerinde
dinledik taşlı tarlaların sesini.
Gördük ki vermiyor.
toprak altın başaklı
nefesini kara
sabanlara!
Artik
hepinizin
kafasına Şu
daaaaaa
nk desin:
Köylünün toprağa hasreti
var, toprağın hasreti
makinalar!
Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin
etkisi görülmektedir?
A) Empresyonizm B) Dadaizm C) Romantizm
D) Fütürizm
E) Sürrealizm
Sinifi:
No:
WPS Office tarafından desteklenir