Edebiyat ayt

Uykusuz kalmanın yüz ifadelerini anlamlandırmaya etkilerini inceleyen bilim insanları, 45 kişilik katılımcı grubuyla bir deney gerçekleştirdi. Deneyde grup üyeleri, bir gece boyun- ca hiç uyumadı. Bir hafta ara verildikten sonraki geceyse 8 saat yani yeterli süre uyudular. Grup üyelerinden, uyumadik- lan ve 8 saat uyuduklan bu gecelerin sabahlarında mutlu, kızgın ve korkmuş gibi ifadeler içeren insan yüzü görsellerini değerlendirmeleri istendi. Değerlendirmeler sırasında göz takibi yapan algılayıcılar kullanıldı. Katılımcılar; görsellerine baktıklan kişileri güvenilirlik, sağlık ve mutluluk durumlarına göre sınıflandırdı. Uyudukları güne kıyasla uykusuz kaldıkla- nında, baktıkları görsellerdeki insanları daha güvensiz, mut- suz ve sağlıksız olarak değerlendirdiler. Ayrıca, uykusuz kal- dıklarında insan yüzlerine daha kısa süre baktıkları ve yüz ifadelerini doğru anlamlandıramadıkları görüldü.

Bu parçada söz edilen araştırma sonucunda aşağıdaki- lerin hangisine ulaşılabilir?

A) Uykusuzluğun insanlarla iletişimi olumsuz etkileyebile-

ceğine

B) Gün içerisinde uykusuz kalan insanların mutsuz oldukla- rina

C) Uyuması gereken saatlerde uyanık kalan insanların doğ- ru değerlendirmelerde bulunamayacağına

D) İnsanların bir hafta aralıklarla da olsa düzenli uyumaları gerektiğine

E) İnsan faktörü söz konusu olduğunda yapılacak