Ece'nin Bora'ya seçilen sayıların çarpımını söylemes durumunda, seçilen bu sayıların toplamlarının tek veye çift sayı

Ece, {x: 0 < x < 8, xEN) kümesinden beş farklı sayı seç miştir.

Ece’nin Bora’ya seçilen sayıların çarpımını söylemesi durumunda, seçilen bu sayıların toplamlarının tek veye çift sayı olduğu çıkarımını Bora’nın yapması mümkün ol madığına göre, bu sayıların çarpımı kaç olabilir?

D) 720 E) 840

1 Like

Çözümde Anlamadığın yeri sorabilirsin