E6 hücresindeki sayıdan e4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül

e6 hücresindeki sayıdan e4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül

e6 hücresindeki sayıdan e4 hücresinde bulunan sayıyı çıkartıp sonucu ikiye bölen formül

Cevap: Verilen koşullara göre, e6 hücresindeki sayıyı e4 hücresinde bulunan sayıyla çıkartıp sonucu ikiye bölmek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=(e6 - e4) / 2

Bu formül, e6 hücresindeki sayıdan e4 hücresinde bulunan sayıyı çıkaracak ve elde edilen sonucu ikiye bölecektir. Sonucu, formülü hedef hücreye girdikten sonra göreceksiniz.