Duyu organ

İnsan gözüyle ilgili verilen,

  1. Görme sinirlerinin göz yuvarlağından çıktığı bölge kör nokta olarak adlandırılır.

II. Uzak veya yakındaki cisimlere bakıldığında kirpiksi cisim kasları kasılıp gevşeyerek göz uyumunu sağlar.

III. Görüntünün retinanın önüne düşmesi durumunda. oluşan görme kusuru kalın kenarlı mercekle gide- rilir.

IV. Renklerin algılanmasını sağlayan çubuk reseptörle- ri sarı beneğin çevresinde yoğunlaşmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?