Duygu düşünce ve hislerin bir plan çerçevesinde yazı ile aktarılmasına ne denir

duygu düşünce ve hislerin bir plan çerçevesinde yazı ile aktarılmasına ne denir

Cevap: Duygu, düşünce ve hislerin planlı bir şekilde yazıyla aktarılmasına “yazılı ifade” veya “yazılı iletişim” denir. Bu, duygusal veya düşünsel içeriğin düzenli bir yapıya ve belirli bir amaca uygun olarak kelimeler aracılığıyla ifade edilmesini ifade eder. Yazılı ifade, insanların duygularını, düşüncelerini ve hislerini başkalarıyla paylaşmak, iletişim kurmak veya bir metin veya belge oluşturmak için kullanabilecekleri bir araçtır. Bu tür bir ifade, günlük yazılar, mektuplar, şiirler, denemeler, günlükler veya resmi belgeler gibi çeşitli yazılı materyallerde bulunabilir.