Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşüncenin eş anlamlısı

Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşüncenin eş anlamlısı

Düşünce eş anlamlısı nedir? Düşüncenin eş anlamlısı

Cevap: Düşünce kelimesi ile aynı manaya gelen kelime yani eş anlamlısı Fikir, Görüş kelimeleridir.