Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi kimdir

dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi kimdir

Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi kimdir

Cevap: Dünyanın yuvarlak olduğunu söyleyen ilk kişi olarak Yunan filozof Pythagoras (Pisagor) (M.Ö. 570–495) kabul edilmektedir. Ancak Pisagor’un bu görüşünü kanıtlayacak somut verilere sahip olmadığı düşünülmektedir. Daha sonra bu fikri kanıtlayan ve daha çok bilinen kişi ise Antik Yunanlı filozof Aristoteles’tir (M.Ö. 384–322). Aristoteles, gözlem ve mantık yoluyla Dünya’nın yuvarlak olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu görüş, zamanla daha fazla bilimsel kanıtla desteklenmiş ve kabul görmüştür.