Dünyanın katmanlarını içten dışa doğru sıralayınız

dünyanın katmanlarını içten dışa doğru sıralayınız

Dünyanın içten dışa doğru katmalarının sıralanışı;
sırasıyla;
ağır küre,
ateş küre,
taş küre,
su küre,
hava küre

dir.