Dünya nüfusunun sanayi devriminden sonra hızla artmasının başlıca nedenleri nelerdir

Dünya nüfusunun sanayi devriminden sonra hızla artmasının başlıca nedenleri nelerdir

Dünya nüfusunun sanayi devriminden sonra hızla artmasının başlıca nedenleri

  • Üretimde meydana gelen artış ve gelir seviyesinin yükselmesi ile dünya nüfusunda artış olmuştur.

  • Sanayi devriminde tarım alanı da gelişmiş üretim artmıştır.

  • Refah düzeyi artmış, yaşam seviyesi artmış ve İlk kez batı dünyasında da nüfus artışı olmuştur.