Dünya evren uzay kavramları büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir

Dünya evren uzay kavramları büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir

Dünya evren uzay kavramları büyüklüklerine göre aşağıdaki gibi modellenmiştir.

Cevap: Dünya< Uzay <Evren

D) Evren Uzay Dünya