Dsp mhp anap koalisyonu döneminde dış politikada yaşanan gelişmeler

dsp mhp anap koalisyonu döneminde dış politikada yaşanan gelişmeler

Cevap: MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) ile ANAP (Anavatan Partisi) arasındaki koalisyon hükümeti dönemleri 1991-1995 ve 1999-2002 yılları arasında gerçekleşmiştir. Her iki dönemde de Türkiye’nin dış politikada bazı önemli gelişmelere tanıklık ettiği söylenebilir. İşte bu dönemlerde yaşanan bazı önemli dış politika gelişmeleri:

  1. Körfez Savaşı ve Irak Politikası (1991): MHP-ANAP hükümetinin ilk dönemi, 1991 yılında Körfez Savaşı’nın yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. Türkiye, Irak’ın Kuveyt’i işgali sonrasında gerçekleşen savaşa katılmış ve ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine destek vermiştir. Bu dönemde Türkiye, ABD ile yakın ilişkiler kurmuş ve bölgedeki politikalarını koordinasyon halinde yürütmüştür.

  2. AB İlişkileri (1991-1995): MHP-ANAP hükümeti döneminde Türkiye, Avrupa Birliği’ne (o dönemde Avrupa Ekonomik Topluluğu) üyelik başvurusunda bulunmuştur. Ancak, AB ile ilişkilerde ilerleme kaydetmek konusunda zorluklar yaşanmıştır. AB’ye entegrasyon sürecinde bazı sorunlar yaşanmış, AB ile üyelik müzakereleri yavaş ilerlemiştir.

  3. KKTC Politikası (1991-1995 ve 1999-2002): MHP-ANAP hükümetleri döneminde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) politikası da önemli bir yer tutmuştur. KKTC’ye verilen destek artmış ve Türkiye, adadaki çözüm sürecine etkin bir şekilde katkıda bulunmuştur. Ancak, Kıbrıs sorununun tam çözümü konusunda ilerleme sağlanamamıştır.

  4. Terörle Mücadele (1991-1995 ve 1999-2002): MHP-ANAP hükümetleri döneminde Türkiye, terörle mücadeleye büyük önem vermiştir. Özellikle PKK’ya karşı askeri operasyonlar artmış ve terörle mücadele konusunda sert önlemler alınmıştır.

  5. Kosova Savaşı ve Balkan Politikası (1999-2002): MHP-ANAP hükümetinin ikinci dönemi, 1999 yılında Kosova Savaşı’nın yaşandığı bir döneme denk gelmiştir. Türkiye, Kosova’daki Müslüman nüfusun korunması amacıyla NATO operasyonlarına katılm