Dörtlü takririn reddedilmesi olayı nedir?

Dörtlü takririn reddedilmesi olayı nedir?

Dörtlü takririn reddedilmesi olayı nedir?

Cevap:

Dörtlü Takrir, Türkiye’de çok partili döneme geçiş sürecinde önemli bir olaydır. 12 Haziran 1945 tarihinde dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu, bu takriyi reddetti.

Dörtlü Takrir, DP lideri Celal Bayar, HP lideri Osman Bölükbaşı, CKMP lideri Hasan Ali Yücel ve Millet Partisi lideri Refik Koraltan tarafından imzalanmıştı. Takrirde, siyasi partilerin serbestçe kurulması, demokratik özgürlüklerin genişletilmesi, basın özgürlüğünün sağlanması gibi talepler yer almaktaydı.

Ancak dönemin hükümeti, bu talepleri kabul etmedi ve takriyi reddetti. Bunun üzerine muhalefet partileri, 14 Mayıs 1946’da Demokrat Parti (DP) adı altında birleşerek yeni bir parti kurdular. Bu gelişme, Türkiye’nin çok partili hayata geçişinde önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.