Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri defterinize not ediniz

Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri defterinize not ediniz

Dört ilahi kitabı ve gönderildikleri peygamberleri defterinize not ediniz

Cevap: Dört ilahi kitap İslam inancına göre şunlardır ve gönderildikleri peygamberleri de not ediyorum:

  1. Tevrat (Tawrat): Tevrat, Musevilerin kutsal kitabıdır ve Musa (Musa aleyhisselam) peygamber tarafından alındığına inanılır.

  2. Zebur (Psalms): Zebur, Davud (Davut aleyhisselam) peygamber tarafından alındığına inanılır ve özellikle dualar ve ilahiler içerir.

  3. İncil (Bible): İncil, Hristiyanların kutsal kitabıdır ve İsa (İsa aleyhisselam) peygamberin öğretilerini içerir.

  4. Kur’an (Qur’an): Kur’an, İslam’ın kutsal kitabıdır ve Muhammed (Muhammed aleyhisselam) peygamber tarafından alındığına inanılır.

Her biri, belirli bir dönemde ve belirli bir toplum için Allah tarafından gönderilen mesajları içerir ve insanlara rehberlik eder. İslam’a göre, Kur’an en son ve nihai ilahi kitaptır ve öncekilerin doğrulayıcısıdır.