Dönüşümler

Analitik düzlemde K(4, - 6) L(6, 9) ve y ekseni üzerinde bulunan M noktası ve- riliyor.

|KM| + |LM| toplamının en küçük ol- ması için M noktasının ordinatı kaç olmalıdır?