Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

Doğu cephesi hangi antlaşma ile kapanmıştır?

Cevap: Doğu cephesi Ermenistan ile 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşmasıyla kapanmıştır.

Doğu Cephesi Gümrük Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonrasında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma, Osmanlı İmparatorluğu’nun doğu sınırlarının belirlenmesi ve bu sınırların kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır.

Antlaşmanın temel özellikleri şunlardır:

  1. Antlaşma, 28 Ekim 1921 tarihinde imzalanmıştır ve Türk Kurtuluş Savaşı’ndan önce gerçekleşmiştir.
  2. Antlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti’nin doğu sınırları belirlenmiştir. Bu sınırlar, bugünkü Türkiye’nin doğusundaki sınırların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.
  3. Antlaşma, Türkiye’nin Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile olan sınırlarını da belirlemiştir.
  4. Antlaşma ile Türkiye, Sovyetler Birliği’nden bazı toprakları almıştır. Bu topraklar arasında Kars, Ardahan ve Batum gibi yerler bulunmaktadır.
  5. Antlaşma, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ticareti düzenlemiştir. Bu sayede iki ülke arasında gümrük vergileri ve diğer ticari konular konusunda anlaşmaya varılmıştır.
  6. Antlaşma ile Türkiye ve Sovyetler Birliği arasında sınırın korunması konusunda da anlaşmaya varılmıştır. Her iki ülke, sınır bölgelerinde askeri birlikler bulundurabilecektir.

Bu antlaşma, Türkiye’nin doğu sınırlarının belirlenmesi açısından oldukça önemlidir ve günümüzde de Türkiye’nin doğu sınırlarının büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır.